Verksamheten i företaget upphörde 2021-06-01

För produkter från ACV:
 • RESERVDELAR
  Förteckning med nr och namn finns på ACV:s hemsida (länken är klickbar):
  http://spareparts.acv.com

 • BESTÄLLNINGAR AV RESERVDELAR ELLER NYA PRODUKTER
  (gäller företag med moms-redovisningsnummer)
  Kan ske på engelska via e-mail (länken är klickbar):
  international.info@acv.com

 • SERVICE PÅ BEFINTLIGA GASPANNOR:
  Kan erhållas genom:
  Gas- och oljeservice Henrik Nilsson AB, Billesholm
  Mobil-tfn 070-375 45 05

För rökgaskylare DET och hetoljepannor Schiller från Dansk-Energi-Service (DES):
 • NYA PRODUKTER ELLER RESERVDELAR
  E-mail:     hph@det-as.dk   (länken är klickbar)
  Telefon:  Hans Peter Hansen +45 75 72 53 17