Ingvar Åkesson
hälsar er välkomna

Tfn 0435-184 10
Templaregatan 7
264 35 KLIPPAN